Als ondernemer heeft u, onafhankelijk van de ondernemingsvorm, de verplichting om jaarlijks al dan niet een jaarrekening op te stellen.

Daarnaast moeten er, afhankelijk van de ondernemingsvorm, één of meerdere aangiftes Inkomstenbelasting of een aangifte Vennootschapsbelasting worden opgesteld.

Als uw onderneming een eenmanszaak of een VOF is dan kan Bonekamp Finance voor u de jaarrekening samenstellen en de aangifte(s) Inkomstenbelasting verzorgen.

Als uw onderneming een besloten vennootschap is dan kunnen wij voor u naast het samenstellen van de jaarrekening ook de publicatiestukken en de (concept) notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders opstellen.

Ook de aangifte Vennootschapsbelasting kunnen wij in geval van een B.V. vanzelfsprekend ook voor u verzorgen. 
 
Laatste wijziging op: 2-11-2010