Bonekamp Finance kan voor u ook de salarisadministratie van uw vaste en tijdelijke personeelsleden verzorgen.

Daarbij worden al die maandelijkse, kwartaalsgewijze- en jaarlijkse werkzaamheden voor u verzorgd die horen bij een correct opgezette salarisadministratie.

Alle procedures binnen Bonekamp Finance zijn volledig aangepast aan de eisen die vanuit de overheid aan de loonaangifte worden gesteld.

Wij zijn in staat tegen zeer scherpe tarieven de salarisverwerking aan te bieden zonder dat u als opdrachtgever ook maar iets aan flexibilteit hoeft in te leveren. 
 
Laatste wijziging op: 2-11-2010